Exameneisen EB/BKB, BKC en PDB

Met ingang van januari 2016 zijn de exameneisen voor EB/BKB, BKC en PDB vernieuwd. De NOI-series voor EB/BKB, BKC en PDB voldoen volledig aan de vernieuwde eisen en zijn daarmee zowel bruikbaar voor Associatie-gerichte opleidingen als voor het MBO III/IV afdeling Administratie.  

Praktijkdiploma boekhouden • PDB

De opleiding Praktijkdiploma boekhouden is dé opleiding voor medewerkers die in staat willen zijn zelfstandig een boekhouding voor kleinere bedrijven en organisaties te voeren. Bovendien leer je werken met kostprijscalculaties en begrotingen. Het PDB is een bekend en gewaardeerd diploma.  

Lesmateriaal

Drie examenonderdelen: één boek per examenonderdeel

De NOI-methode wordt gebaseerd op drie uitgaven: 

Elke uitgave dekt het betreffende examenonderdeel. De NOI-lesstof is niet alleen op exameneisen, maar ook op examenpraktijk afgestemd. 


Globale inhoud van de drie PDB-onderdelen

Onderdeel Bedrijfsadministratie

Onderdeel Financiering 

Onderdeel Kostencalculatie


Doelgroep PDB

De opleiding is bestemd voor iedereen die:

Cursusduur

De cursus PDB duurt gemiddeld 32 lesweken. Daarbij wordt uitgegaan van een lesavond per week plus nog een avond thuisstudie.

Examen

De Associatie neemt zeer regelmatig 'flexibele' online PDB-examens af op diverse plaatsen in het land. Deze examens worden aan de computer gemaakt. Kijk voor meer informatie bij de pagina Examens.

Overkoepelend PDB-diploma

De certificaten Bedrijfsadministratie, Financiering en Kostencalculatie geven samen het overkoepelende Praktijkdiploma boekhouden.