Ondernemerschap

De nieuwe ondernemersopleiding voor het midden- en kleinbedrijf leidt op voor het Praktijkdiploma Basiskennis ondernemerschap. De opleiding duurt ongeveer 13 lesweken. Basiskennis ondernemerschap kan worden vervolgd met Elementair boekhouden en desgewenst met Nima Basiskennis marketing.

Doelgroep

De ondernemersopleiding is geschikt voor degenen die als zelfstandig ondernemer in het midden- en kleinbedrijf willen starten in de detailhandel, groothandel, ambacht of dienstverlening. Vaak betreft dat freelancers en zzp'ers. Voor de ondernemersopleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

assets/images/foto/man_laptop_390px.jpg

Ondernemerschap op Mbo-II, Mavo, Havo 

Op enkele van genoemde schooltypen wordt de mogelijkheid geboden om op te gaan voor het buitenschoolse Praktijkdiploma Basiskennis ondernemerschap en/of voor Elementair boekhouden. Neem als opleider desgewenst contact op met De Associatie voor meer informatie. ONDERNEMERSCHAP

waardevolle diploma's

Deze moderne, korte startersopleiding betreft ondernemersvaardigheden zoals marketing, financiering, recht, organisatie en administratie. Branchegerichte of vaktechnische onderwerpen worden niet behandeld. De nieuwe opleiding is de vervanger van Ondernemer mkb (POD).


EXAMENS VAN DE ASSOCIATIE

assets/images/plaatjes/Associatie_LogoC_cmyk_def.png