Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. U vindt hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

NOI is een educatieve uitgeverij die zich richt op administratief, economisch en ondernemersonderwijs.

Doel gegevensverwerking

NOI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het kunnen leveren van onze producten en diensten;
- het afhandelen van uw betaling;
- u te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NOI, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

Aanpassen of verwijderen gegevens

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die bij NOI vastgelegd en bewaard worden of deze gegevens door het NOI aan te laten passen. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij NOI opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Ook heeft u het recht uw gegevens te laten wissen en het NOI te laten stoppen met het gebruik van uw gegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@noi.nl door een kopie id-bewijs toe te zenden waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Als u vindt dat NOI niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen gegevens

NOI verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten of diensten van NOI. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die wij u vragen, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten of diensten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan NOI de betreffende producten of diensten niet leveren. NOI verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met NOI met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

Google Analytics

NOI maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Ads zijn. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bekijkt. De verzamelde gegevens zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres.

Beveiliging

NOI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noi.nl.

Plichten

NOI behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NOI dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NOI te beschermen. Daarbij proberen wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 
info@noi.nl | 035 5416743 | Postbus 296, 3740 AG Baarn