Voorwaarden  

 

Regels, rechten en voorwaarden 
Privacyregels

Om de NOI-website beter af te stemmen op de behoeften van gebruikers wordt persoonsinformatie verzameld. De resultaten worden niet tot een naar individuele personen herleidbare vorm gebruikt. De site houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij.

Het komt voor dat informatie nodig is om bijvoorbeeld met u te mailen of bellen, te corresponderen of om producten te leveren. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers worden behandeld zoals is voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Disclaimer
Aansprakelijkheid

Het NOI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Maar zij is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt.

Het NOI aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze site.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruik van informatie

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze site is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de site mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden. De inhoud van de site mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de site zelfstandig uit te geven en/of te distribueren.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Compatibiliteit

De NOI-site is responsive en werkt goed op zowel PC's als op tablets.


 

assets/images/NOI_logo_blauw_250x83.jpg