Uitgaven PDB (Praktijkdiploma boekhouden)

Doelgroep

De serie voor het Praktijkdiploma boekhouden is bedoeld voor (toekomstige) medewerkers in administratieve beroepen. Bijvoorbeeld als administratief medewerker op een boekhoudafdeling of in het MKB. De methode PDB is op niveau MBO-III/IV.
De serie voor de PDB-modules bestaat uit Bedrijfsadministratie, Financiering en Kostencalculatie en is opnieuw afgestemd op de recente eindtermen. Bij de serie zijn uitwerkingenboeken beschikbaar en gratis te downloaden uitwerkpapier (paper based of digitaal invulbaar).

Eén eindterm voor BKB/BKC/PDB en MBO-afdeling Administrateur (SPL)

Steeds meer ROC's laten hun studenten buitenschools examens doen. Voor de administratieve richting betreft dat o.a. het PDB-examen van De Associatie. Het examenprogramma BKB/BKC/PDB is nu geïntegreerd met het kwalificatiedossier MBO afdeling Administrateur. Er is daartoe een convenant gesloten tussen De Associatie en de Stichting Praktijleren (SPL), in samenwerking met Ecabo. Als gevolg van het eenduidige examenprogramma kunnen MBO'ers op niveau III en IV ook het PDB-diploma behalen.
De NOI-methode is aangepast aan de nieuwste eindtermen, zodat de PDB-boeken voor de opleidingstrajecten MBO Administrateur en Associatie PDB ook goed zijn te gebruiken.

Uitvoering boeken

De boeken voor Basiskennis boekhouden worden gedrukt op paperbackformaat (17 x 24 cm.) en zijn genaaid gebrocheerd. De bijbehorende werkbladen met liniatuur zijn niet als gedrukt boek leverbaar, maar alleen als gratis download. Er kan worden gekozen om het werkpapier te printen of om het digitaal in te vullen.

  

 Titel NOI-boekInhoudIsbn 978 90Prijs incl. BTW
Boeken Bedrijfsadministratie PDB
(4e druk, 285 pag.)
Inhoud ... 6355 2619 € 38,50
  Antwoordenboek met lesprogramma
bij Bedrijfsadministratie, 4e druk
  ... 6355 7263 € 9,50
  Financiering voor PDB
(5e druk, 199 pag.)
Inhoud Financiering ... 6355 2916 € 31,50
  Antwoordenboek met lesprogramma
bij Financiering, 3e druk
  ... 6355 7270 € 7,50
  Kostencalculatie voor PDB
(4e druk, 200 pag.)
Inhoud Kostencalculatie ... 6355 2923 € 30,50
  Antwoordenboek met lesprogramma
bij Kostencalculatie, 4e druk
  ... 6355 7287 € 7,50
         

e-formulier
Digitale werkbladen met liniatuur bij
Bedrijfsadmin. (126 e-form.pag. - 2016)
Werkpapier Bedrijfsadministratie gratis download
-
  Digitale werkbladen met liniatuur bij
Financiering (61 e-form.pag. - 2016)
Werkbladen Financiering gratis download
-
  Digitale werkbladen met liniatuur bij
Kostencalculatie (80 e-form.pag. - 2016)
Werkbladen Kostencalculatie
gratis download
-
  Digitale werkbladen met liniatuur bij
Periodeafsluiting (224 e-form.pag. - 2012)
Inhoud Periodeafsluiting
gratis download
-

 PDB-boeken bestellen

NOI-uitgaven worden uit voorraad geleverd aan scholen/cursussen of zijn desgewenst te bestellen via de boekhandel. Rechtstreekse bestellingen kunnen worden gedaan via onze webwinkel.

Ook cursisten kunnen gemakkelijk bestellen en betalen via de NOI-webwinkel. Kijk daar bij BKB, BKC & PDB.

Logo NOI


Uitgaven PDB

Hieronder staan van de drie uitgaven die aansluiten op de PDB-examens vanaf 2016 de globale inhoudsopgaven vermeld. (De uitgave Periodeafsluiting is niet meer verplicht voor het PDB-examen, maar blijft leverbaar; zie hiernaast.)


De NOI-uitgave Bedrijfsadministratie voor PDB bevat de volgende onderwerpen:

Afdeling 1 - Kosten en opbrengsten in de financiële administratie
Afdeling 2 - De permanence, privé-posten, incidentele boekingen
Afdeling 3 - Voorraadadministratie, vvp, inventarisatie
Afdeling 4 - Kolommenbalans
Afdeling 5 - Kredietverlening, voorzieningen, subgrootboeken, afdracht BTW
Afdeling 6 - Herhaling
Afdeling 7 - Examentraining.


De NOI-uitgave Financiering voor PDB bevat de volgende onderwerpen:

Afdeling 1 - Ondernemingsvormen
Afdeling 2 - Aandelen en obligaties. emissie
Afdeling 3 - Exploitatie- en liquiditeitsbegroting
Afdeling 4 - Activiteits- en financiële kengetallen
Afdeling 5 - Indexcijfers, interest (enkelvoudig en SI), eenmalige storting), annuïteiten
Afdeling 6 - Examentraining. 


De uitgave Kostencalculatie voor PDB bevat de onderwerpen:
Afdeling 1 - Basisrekenen, diverse calculaties, goederenhandel
Afdeling 2 - Kostensoorten, vaste activa
Afdeling 3 - Kostprijs (delingsmethode, opslagmethode, uurtarieven) direct costing, verkoopprijs
Afdeling 4 - Kostenbeheersing, verkoopprijs, bedrijfsminimum, vermogensvergelijking
Afdeling 5 - Examentraining.